Info liikumine ja tunniplaan

Info liikumise süsteem:

koduleht, 2 teadetetahvlit, stuudium, õpilaspäevikusse lisavad infot aineõpetajad.
Kui erialaõpetaja haigestub, teatab ta operatiivselt õpilastele ja/või lastevanematele telefoni teel.