Õppemaks

Alates 1. jaanuarist 2022 aastal seoti Nõo Muusikakooli ühe kuu põhi- ja huviõppe õppetasu riikliku alampalga määraga.

Õppemaks 2024 aastal on 44,95 eurot

Nõo valla huvikoolide õppetasu maksmise ja soodustuse andmise kord