Hoolekogu

Lapsevanemate esindajad:

Kaire Kask – hoolekogu esimees

Merle Peedoson

Kristel Eeroja-Põldoja

Õpetajate esindajad:

Hanna Sootla

Margit Keeman

Katrin Mägi

Vallavolikogu esindaja:

Aigar Brett 

Hoolekogu käib koos kooli õppetöö ajal üks kord kvartalis või vastavalt vajadusele.
E-mail: hoolekogu.nm@gmail.com