SISSEASTUJALE

SISSEASTUMISINFO
Vastuvõtukatsed veel vabadele kohtadele 2024/2025 õppeaastaks toimuvad 4. juunil algusega kell 15.30 Nõo Muusikakoolis.
Eelregistreerimine SIIN või kooli telefonil 53495886.

 • Sisseastumisel palume:
  laulda vabal valikul laulust üks salm;
  koputada vaikides oma laulu rütmi;
  laulda üksikuid helisid järgi la-silbil (õpetaja mängib klaveril helikõrguse ette);
  koputada järgi lühikesi rütmiharjutusi;
  laulda järgi lühikesi meloodiakatkendeid la-silbil;
  eristada klaveril korraga mängitud 1,2 või 3 heli kuulmise järgi (kuulata, mitu heli korraga kõlab).

Alustavate õppijate lastevanemate koosolek toimub 29.08 kell 17.30 Nõo Muusikakooli saalis!