SISSEASTUMISINFO 

Uute õpilaste vastuvõtukatsed 2019/2020 õppeaastaks toimuvad 7. juunil kell 17.30 ja 10. juunil kell 18.15 Nõo Muusikakoolis.

Eelregistreerimine lingil või kooli telefonil 53495886.

Sisseastumisel palume:

  1. laulda vabal valikul laulust üks salm
  2. koputada vaikides oma laulu rütmi
  3. laulda üksikuid helisid järgi la-silbil (õpetaja mängib klaveril helikõrguse ette)
  4. koputada järgi lühikesi rütmiharjutusi
  5. laulda järgi lühikesi meloodiakatkendeid la-silbil
  6. eristada klaveril korraga mängitud 1,2 või 3 heli kuulmise järgi (kuulata, mitu heli korraga kõlab).

Alates 1. septembrist 2019. aastal on ühe kuu õppetasu 30 eurot.