Muusikakooli eKooli saab siseneda SIIT

Siin on väike teejuht, kuidas pääseda ligi enda/oma lapse andmetele eKoolis: eKooliteejuht

eKooli päevikuid kasutavad rühmatundide õpetajad- solfedžo ja muusikalugu.