Uute õpilaste vastuvõtukatsed 2020/2021 õppeaastaks toimuvad 8. juunil kell 17.00 ja 11. juunil kell 17.00 Nõo Muusikakoolis.
Eelregistreerimine SIIN või kooli telefonil 53495886.
Sisseastumisel palume:

laulda vabal valikul laulust üks salm
koputada vaikides oma laulu rütmi
laulda üksikuid helisid järgi la-silbil (õpetaja mängib klaveril helikõrguse ette)
koputada järgi lühikesi rütmiharjutusi
laulda järgi lühikesi meloodiakatkendeid la-silbil
eristada klaveril korraga mängitud 1,2 või 3 heli kuulmise järgi (kuulata, mitu heli korraga kõlab).

Alates 1. septembrist 2020. aastal on ühe kuu õppetasu 35 eurot.