Õppemaks 2018/2019 õppeaastal

Alates 1.septembrist 2017.a. jõustus Nõo Vallavalitsuse määrus, mis kehtestas Nõo Muusikakooli  ühe kuu õppemaksuks 25€.

Õppemaksu kohta saadetakse igakuiselt lapsevanema e-mailile arve.

Palume ettemakseid mitte teha.

Alates 1. septembrist 2019 aastal on ühe kuu õppetasu 30 eurot.