Taas on võimalik taotleda lasterikaste perede huvikoolituse toetust.
Taotlusetähtaeg 06.10.2019.
Rohkem infot: https://www.lasterikkad.ee/huvikoolituse-toetus/